Endüstriyel Tasarım

Menu

İletişim Formu

Formunuz gönderilmiştir! Size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır...
Adınız-Soyadınız*
E-mail*
Telefon
Mesajınız*

  Gönder  

* Zorunlu alanlar

Endüstriyel Tasarım

Ön Araştırma/Değerlendirme: Başvuru öncesi, başvuru yapılması düşünülen tasarımızla ilgili olarak bir benzerlik araştırması yapılabilir. Tasarım başvurularında tasarım konusu ile ilgili genel bir sınıflandırma kullanıldığından dolayı, bir sınıfta yapılan araştırmada, o konu ile ilgili tüm başvurular görüleceğinden kesin bir sonuca ulaşmak zor olmaktadır. Ancak, bu araştırma bir firmanın sahip olduğu tasarımların öğrenilmesini ve bu tasarımların içeriklerinin temin edilmesini sağlayan, rekabet açısından değerli bir bilgiye ulaşmaya yarayan bir bilgilendirmedir. Yurt İçi Tasarım İşlemleri: Başvuru dosyasının hazırlanması, başvurusu yapılacak her bir tasarım için, ürünün teknik özellikleri, ölçü ve malzemesi hariç olmak üzere tüm dış özelliklerini eksiksiz ve açık bir şekilde anlatan bir tarifnamenin hazırlaması ve yapılması, başvuruyla ilgili gelen yazışmaların/kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli işlemlerin yapılması 


Yurt Dışı Tasarım İşlemleri : Tasarımlar tescil edildikleri ülkede geçerlidir. Türkiye’de tescil edilmiş bir tasarım sadece Türkiye için koruma sağlar. Tasarımların Türkiye dışında korunması için izlenecek seçenekler aşağıda verilmiştir.

1- Ulusal Tasarım : Tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkelerde koruma sağladığından, tasarım korunması istenilen ülkelere ayrı ayrı başvurusunun yapılması seçeneğidir. Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına üye devletlere veya karşılıklılık ilkesi uyarıca Türk vatandaşlarına koruma sağlayan ülkelere, Türk vatandaşları başvuru yapmak hakkına sahiptirler İşlemler, başvuru yapılan ülkenin ulusal prosedürlerine göre işlemektedir. 

2- La Hey Tescil Sistemi: Tek bir başvuru ile La Hey Anlaşmasına üye devletlerin (üye devletler için tıklayınız) tamamı veya bir kısmı için koruma talep etmek mümkündür. Maliyet ve işlem kolaylığı açısından diğer tescil sistemlerine göre daha avantajlı olması sebebiyle en çok tercih edilen tescil sistemi olup özellikle tasarım başvurusunun birden fazla ülkede yapılmasının hedeflendiği durumlar için en uygun alternatif olarak sunulmaktadır. Uluslararası başvuru yapabilmek için Türkiye’de aynı tasarım için ulusal başvuru veya tescil şartı bulunmamaktadır. Uluslararası başvuru aynı zamanda tescil sonrası işlemler açısından da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yenileme, adres veya unvan değişikliği gibi işlemler için tek bir başvuru yapılması yeterlidir. 

3- Topluluk Tasarım Sistemi: Avrupa Birliğine bağlı 27 ülkenin üye olduğu toplu tasarım tescil sistemidir. Tek bir başvuru ile üye devletlerin tamamında (üye devletler için tıklayınız) tescil olanağı sağlar. Topluluk Tasarım Tescilinin en önemli özelliği tescilli ve tescilsiz tasarımlara sağladığı çifte koruma sistemidir. Tescilli tasarımlar başvuru tarihi ve ona bağlı resmi yayın ile sağlanan haklara sahip olurken; tescilsiz tasarımlar, tasarımın açıklanmasından itibaren üç yıllık bir süre için orijinal tasarımın kopyalarının kullanımına engel olabilmektedir. Diğer bir deyişle yenilik ve ayırt edici kriterlere sahip tescilsiz tasarımların korunma süresi, Topluluk içerisinde kamuya sunuldukları tarihten itibaren 3 yıldır. Tescilli tasarımlar ise, 5 yıllık süreler için tescil edilebilmekte ve 5 yıllık dönemlerde 25 yıla kadar tescil koruması uzatılabilmektedir. Tasarım Takip İşlemleri: Türk Patent Enstitüsüne yapılan tasarım başvuruları, tescil edilmek üzere aylık yayımlanan bültenlerde ilan edilmektedir. Tasarım izleme sisteminde amaç, aynı sektördeki yeni tasarım başvurularının takibi, rakip firmaların tasarımlarının izlenmesi ve tasarım hak sahipleri adına tescilli tasarımlara benzer olduğu tespit edilen tasarım başvurularının tescilinin engellenmesine yönelik bir çalışmadır. Aylık olarak yayınlanan resmi tasarımlar bülteninde ilana çıkan benzer veya yakın benzer tasarımların yer aldığı başvurulara itiraz edilmediği takdirde, müracaat edilen tasarımın tescil işlemi gerçekleşecektir. Tasarım izleme hizmeti alan hak sahipleri, tespit edilen benzer tasarım başvurularına zamanında itiraz ederek haklarını korumalarına yönelik adımı atmış olacaklardır. Benzer şekilde yurtdışında uluslararası veya ülkesel olarak tescil müracaatı yapılan tasarımların da, bu ülkelerde işbirliği yapılan meslektaşlarımız aracılığıyla izleme kapsamına aldırılması mümkündür.

Benzerlik tespitinin ardından, üçüncü kişilerin tasarımlarına itiraz talebiniz halinde, haklarınızı en iyi şekilde korunması, olası haksız kazançların önüne geçilmesi için Türkiye için firmamız uzmanları, diğer ülkeler için ise ilgili ülkedeki meslektaşlarımız aracılığı ile işlemleriniz özenle yürütülmektedir. Diğer İşlemler : Başvurularla ilgili diğer işlemler genel olarak aşağıda verilmiştir.

1- Yenileme İşlemleri : Tescilli tasarımlar başvuru tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde korunmaktadırlar. Korumanın devam edebilmesi için, tasarımlar her 5 yılda bir yenilenerek koruma süresi 25 yıla kadar uzatılabilmektedir. Çoklu tasarımlar için kısmi yenileme talebinde bulunmak mümkündür. Yenilenmeyen tasarımların süresi sona erdiğinden sicil kaydı silinmekte, tescilin sağladığı haklardan yararlanılmamakta ve üçüncü kişilere karşı tasarım tescil hakkı ileri sürülememektedir.

2- Hak Sahipliği Değişiklikleri : Başvuruların/Belgelerin devir, lisans, adres - unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması 

3- Lisans Sözleşmeleri : Başvuru/belgelere ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması, TPE’ye sunulması ve diğer ilgili işlemlerin takibinin yapılması 

4- İtirazlar / Karşı Görüş: Resmi Tasarım Bülteninde ilan edilmiş bir tasarıma, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.

Tescil ilanı süresince gelebilecek olası itirazlara ve/veya olumsuz kararlara karşı itiraz işlemlerinin yapılması ve karşı görüşlerin bildirilmesi, üçüncü kişilerin başvurularına itiraz hazırlanması işlemleri uzmanlarımız ve diğer ülkeler için ise ilgili ülkelerdeki meslektaşlarımız vasıtasıyla özenle yerine getirilmektedir. 

Patent Marka ve Tasarım Tic. Ltd. Şti. © 2014
Tel: +90 312 446 0888 - Fax: +90 312 446 0818 gsm: +90 530 321 2713