Patent/Faydalı Model

Menu

İletişim Formu

Formunuz gönderilmiştir! Size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır...
Adınız-Soyadınız*
E-mail*
Telefon
Mesajınız*

  Gönder  

* Zorunlu alanlar

Patent/Faydalı Model

Ön Araştırma/Değerlendirme: Başvuru öncesi, başvuruya konu buluşla ilgili olarak ulaşılabilen yayımlanmış patent başvuruları ve patentler arasında bir araştırma yapılarak, buluş konusunun yeniliği konusunda bir görüşe sahip olunabilir. Bu araştırma sonucunda, başvuru yapılıp yapılmamasına karar verilebilir. Ayrıca, firmalar ilgilendikleri teknik alanlarda son teknolojik gelişmeleri takip etmek ve rakiplerinin durumlarını tespit etmek olanağına sahip olabilirler.

Yurt İçi Patent/Faydalı Model İşlemleri: Başvuru dosyasının hazırlanması, özet, tarifname, istemler ve teknik resimlerin başvuruya uygun şartlara getirilmesi, başvuruyla ilgili gelen yazışmaların/kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli işlemlerin yapılması 


Yurt Dışı Patent İşlemleri: Patent/Faydalı model belgeleri alındıkları ülkede geçerlidir. Türkiye’de yapılmış ve verilmesine karar verilmiş bir patent/faydalı model sadece Türkiye için koruma sağlar. Buluşların Türkiye dışında da korunması için izlenecek 3 yol bulunmaktadır.

1.
Ulusal Başvuru: Buluşun korunması istenilen her ülke için ayrı ayrı ulusal başvuru yapılması sistemidir.

2.Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Başvurusu:Buluşun birçok farklı ülkede korunması talep ediliyorsa, tercih edilebilecek bir başvuru seçeneğidir. Türkiye’de yapılmış bir patent/faydalı model başvurusundan sonraki 12 aylık rüçhan süresi içinde veya Türkiye’de bir başvuru yapmadan doğrudan başvuru yapılabilmek mümkündür. PCT sistemi sadece bir başvuru yapılması sistemi olup, uluslararası aşamadan sonra, buluşun korunması talep edilen her bir ülke ofisinde ulusal aşamaya geçilmesi gerekmektedir. Tek bir başvuru ile üye devlerin (üye devletler için tıklayınız) bir kısmı veya tamamında koruma talep etmek mümkündür.

3.Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) Başvurusu: Buluşun sadece Avrupa ülkelerinde korunması düşünülüyorsa bu yol seçilebilir. Bu süreçteki araştırma/inceleme işlemleri sonucunda buluş patent olabilme kriterlerine sahipse, bir Avrupa patenti elde edilir. Buluşun korunması talep edilen üye ülkelerdeki (üye devletler için tıklayınız) yetkili kurumlara ayrı ayrı başvuru yapılıp validasyonu sağlanarak, patent o ülkeler için de geçerli hale getirilir.


Patent Takip İşlemleri: Faaliyet ve/veya ilgi alanınıza giren konularda Türk Patent Enstitüsü tarafından aylık olarak yayımlanan patent bültenleri taranarak, Türkiye’de koruma almak isteyen yerli/yabancı firmaların tespit edilmesi ve raporlanmasını içeren bir hizmettir. Bu hizmetle, Resmi Patent Bülteni yayınında tespit edilen, yeni olmadığını düşündüğünüz başvurulara itiraz etme olanağı yakalanabileceği gibi ilgili sektördeki yenilikleri de takip etme imkânı sağlanmaktadır. Talep ettiğiniz alanlarda tespit edilen başvurular ait özet dâhil bibliyografik bilgiler aylık olarak raporlanabilmektedir.

Diğer İşlemler: Başvurularla ilgili diğer işlemler genel olarak aşağıda verilmiştir.

1- Hak sahipliği değişiklikleri: Başvuruların/Belgelerin devir, lisans, adres - unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması

2- Lisans Sözleşmeleri: Başvuru/belgelere ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması, TPE’ye sunulması ve diğer ilgili işlemlerin takibinin yapılması

3- Kullanım işlemleri: Tescil edilmiş belgelerin yetkili merci nezdinde kullanma/kullanmama ispatına yönelik işlemlerin yapılması

4- Yıllık ücret takibi: Başvuruların/Belgelerin geçerliliğini koruyabilmesi için yıllık sicil kayıt işlemi ücret sürelerinin takibi, bildirimi ve gerekli işlemlerin yapılması

5- İtirazlar / Karşı Görüş: Başvurunun ilanı süresince gelebilecek olası itirazlara ve/veya olumsuz kararlara karşı itiraz işlemlerinin yapılması ve karşı görüşlerin bildirilmesi, üçüncü kişilerin başvurularına itiraz hazırlanması. Yayımlanmış bir faydalı model başvurusuna (U) yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz edilebilmektedir. Araştırma raporu ile yayımlanmış bir patent başvurusunun araştırma raporuna (A1) veya yayımlanan araştırma raporuna(A3) ise yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde itiraz edilebilmektedir. Yapılan itiraza cevap sunulması/sunulmamamsı ve itirazın içeriği belge alınmasını etkilememektedir.

Patent Marka ve Tasarım Tic. Ltd. Şti. © 2014
Tel: +90 312 446 0888 - Fax: +90 312 446 0818 gsm: +90 530 321 2713