Marka

Menu

İletişim Formu

Formunuz gönderilmiştir! Size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır...
Adınız-Soyadınız*
E-mail*
Telefon
Mesajınız*

  Gönder  

* Zorunlu alanlar

Marka

Ön Araştırma/Değerlendirme: Başvuru öncesi, başvuru yapılması düşünülen markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların tespit edilerek, gereksiz yapılacak masrafların ve zaman kayıplarının engellenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma; detaylı bir inceleme, değerlendirme, eleme ve önerileri içerecek şekilde raporlandırılmaktadır. Bu araştırma sonucunda, başvuru yapılıp yapılmamasına karar verilebilir.

Yurt İçi Marka İşlemleri: Başvuru dosyasının hazırlanması ve yapılması, başvuruyla ilgili gelen yazışmaların/kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli işlemlerin yapılması. Ayrıca, aşağıda belirtilen farklı türlerdeki markalar için de tescil talebinde bulunmak mümkündür.

1- Tanınmış Marka; Marka sahiplerinin marka hakkı iddialarından biri de tanınmış marka olma iddiasıdır. Bu iddia ya bir dava içinde markanın tanınmışlığının tespitinin istenmesi veya Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak "tanınmışlığın tespitine yönelik” başvuru ile sağlanabilmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve yargı kararları, bir markanın tanınmış marka olabilmesi için taşıması gereken kriterleri belirlemiş olup, 18 ana başlık altındaki söz konusu kriterlere Türk Patent Enstitüsü’nün web sitesinden www.turkpatent.gov.tr ulaşmak mümkündür. Tanınmış marka, sahibine; 

-Tanınmış markanın aynısının yahut benzerinin herhangi bir başka sınıfta tescil edilmeyeceği garantisini,

-Tanınmış marka hakkı sahiplerinin bir davada marka haklarına tecavüz iddiasını ispat edebilmelerini, markalarını taklit girişiminde bulunan bir kimsenin kötü niyetini kolayca kanıtlamalarını,

-Tanınmış marka hakkı sahiplerinin taklit marka sahibine karşı açacakları bir tazminat davasında uğradıkları zararlarının büyüklüğünü kanıtlamalarının diğer marka hakkı sahiplerine göre daha kolay olmasını,

 -Tanınmış marka hakkı ile önemli bir prestije sahip olmalarını sağlamaktadır.

2- Garanti Markası; Marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından, üretilen ürün veya hizmetin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan markalardır. ‘Garanti Markası’nı ‘Ortak Marka’ türünden ayıran en belirgin fark, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Ortak marka ise belirli işletmelerce kullanılan markalardır. Bu tür markanın başvurusunda, markanın kullanma usul ve esaslarını belirleyen bir ‘teknik yönetmelik’ verilmesi gerekmektedir. Teknik yönetmeliğin; markanın mal veya hizmetlerin garanti edilen ortak özelliklerini, markanın kullanımına ilişkin kontrol hükümlerini, aykırı kullanımlarda verilecek cezaları belirtmesi gerekir. "Garanti Markası” kullanılırken, marka sahibince belirlenen ortak özelliklere uyulup uyulmadığı, ayrıca kontrol edilmelidir. Garanti markası devir ve lisansa konu edilebilir, belirlenen standartları karşılayan her işletme tarafından kendiliğinden kullanılamaz. Sadece, marka sahibince izin verilen işletmelerce kullanılabilir.

3- Ses Markası; belirli bir işletmenin mal veya hizmetini çağrıştıran sesli işaretlerdir. Herhangi bir radyo veya televizyon programının başladığını veya bittiğini belirten jingle müzikleri veya bir işletmenin malını anımsatmak için kullanılan melodi ses markasına örnek gösterilebilir. Burada kullanılacak sesin mutlaka notalarla yazılabiliyor olması gereklidir.

Yurt Dışı Marka İşlemleri: Marka tescilleri, alındıkları ülkede geçerlidir. Türkiye’de tescil edilmiş bir marka sadece Türkiye için koruma sağlar. Markaların Türkiye dışında korunması için izlenecek seçenekler aşağıda verilmiştir.

1- Ulusal Marka: Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde koruma sağladığından, markanın korunması istenilen ülkelere ayrı ayrı başvurusunun yapılması seçeneğidir. Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına üye devletlere veya karşılıklılık ilkesi uyarıca Türk vatandaşlarına koruma sağlayan ülkelere, Türk vatandaşları başvuru yapmak hakkına sahiptirler.

2- Madrid Protokolü: Tek bir başvuru ile Madrid Protokolüne üye devletlerin (üye devletler için tıklayınız) tamamı veya bir kısmı için koruma talep etmek mümkündür. Maliyet ve işlem kolaylığı açısından diğer tescil sistemlerine göre daha avantajlı olması sebebiyle en çok tercih edilen marka tescil sistemi olup özellikle marka başvurusunun birden fazla ülkede yapılmasının hedeflendiği durumlar için en uygun alternatif olarak sunulmaktadır. Uluslararası başvuru yapabilmek için Türkiye’de aynı marka için bir marka başvurusu veya tescile sahip olmak gerekmektedir. Uluslararası tescil, 5 yıl boyunca Türkiye’de yapılan başvuru veya alınan tescile bağımlı olacaktır. Dolayısıyla Türkiye’deki başvuru veya tescili geçersiz olduğunda, uluslararası tescil de geçerliliğini kaybedecektir. Ancak, 5 yılın sonunda uluslararası tescil, ulusal tescilden bağımsız hale gelebilmektedir.Uluslararası başvuru aynı zamanda tescil sonrası işlemler açısından da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yenileme, adres veya unvan değişikliği gibi işlemler için tek bir başvuru yapılması yeterlidir.

3- Topluluk Markası(CTM): Avrupa Birliğine bağlı 27 ülkenin üye olduğu toplu marka tescil sistemidir. Tek bir başvuru ile üye devletlerin tamamında (üye devletler için tıklayınız) tescil olanağı sağlar. Topluluğun genişlemesi ile Topluluk Marka Tescil kapsamı, tescil sahibinin herhangi bir özel girişimi ve masrafı olmaksızın yeni üye ülkelere otomatik olarak genişlemektedir.

4- OAPI Tescili: Afrika Sınaî Mülkiyet Hakları Organizasyonu (OAPI)) tarafından yürütülen ve Fransızca konuşulan 16 adet Afrika ülkesinin üye olduğu (üye devletler için tıklayınız) toplu tescil sistemidir. Tek bir başvuru ile üye olan tüm ülkelerde koruma sağlayan bir sistemdir.


Marka Takip İşlemleri: Yurt içinde ve yurt dışında markalarınızın takiplerinin yapılarak, benzer markaların raporlanması hizmetidir.Tespit edilen benzer veya aynı markalara itiraz etmek suretiyle hakların korunması ve ihlallerin önlenmesi sağlanabilir. Bu hizmetimizle, rakiplerinizin marka başvuruları izlenebilir ya da markanız ile birebir aynı ya da benzer bir marka yayınlandığında, henüz yayın aşamasında iken bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu hizmetten; belirttiğiniz marka, firma ve sınıflar için dünya çapında da yararlanmanız mümkündür. Özellikle benzer markalar açısından izleme sisteminin bulunmadığı ülkelerde, yani benzer veya birebir aynı markaların inceleme esnasında reddedilmeyip doğrudan yayına çıkartıldığı ülkelerde marka izleme hizmeti marka haklarınızın korunması için gereklidir.

Benzerlik tespitinin ardından, üçüncü kişilerin başvurularına itiraz talebiniz halinde, haklarınızın en iyi şekilde korunması, olası haksız kazançların önüne geçilmesi için Türkiye için firmamız uzmanları, diğer ülkeler için ise ilgili ülkedeki meslektaşlarımız aracılığı ile işlemleriniz özenle yürütülmektedir.

Diğer İşlemler: Marka Başvurularınızla ilgili diğer işlemler genel olarak aşağıda verilmiştir.

1- Yenileme İşlemleri: Tescilli markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık süre içinde korunmaktadırlar. Korumanın devam edebilmesi için, markaların her 10 yılda bir yenilenmesi zorunludur. Yenileme işlemi 10’ar yıllık periyotlarla sayısız kez yapılabilir. Yenilenmeyen markaların sicil kaydı silinmekte, tescilin sağladığı haklardan yararlanılmamakta ve üçüncü kişilere karşı marka tescili hakkı ileri sürülememektedir.

2- Hak Sahipliği Değişiklikleri: Başvuruların/Belgelerin devir, lisans, adres - unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme ve bölünme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması 

3- Lisans Sözleşmeleri: Başvuru/belgelere ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması, TPE’ye sunulması ve diğer ilgili işlemlerin takibinin yapılması

4- İtirazlar / Karşı Görüş: Başvurunun ilanı süresince gelebilecek olası itirazlara ve/veya olumsuz TPE kararlarına karşı itiraz işlemlerinin yapılması ve karşı görüşlerin bildirilmesi, üçüncü kişilerin başvurularına itiraz hazırlanması.

Marka başvurunuzun ret edilmesi durumunda ise ret kararlarının titizlikle incelenmesi, talimatınız doğrultusunda cevap hazırlanması ve diğer gerekli işlemler uzmanlarımız ve diğer ülkeler için ise ilgili ülkelerdeki meslektaşlarımız vasıtasıyla özenle yerine getirilmektedir.

Patent Marka ve Tasarım Tic. Ltd. Şti. © 2014
Tel: +90 312 446 0888 - Fax: +90 312 446 0818 gsm: +90 530 321 2713